Η πέτρα που σας παρέχουμε, προέρχεται από εκσκαφές.

Πρόκειται για πέτρα κατάλληλη για παντός τύπου εξωτερικές κατασκευές, όπως για επένδυση και μαντρότοιχους.