Η μεγάλη γκάμα μηχανημάτων μας είναι σε θέση να αναλάβει κάθε είδος εκβραχισμού, με στόχο πάντα την ασφάλεια αλλά και την ταχύτητα.

Αναλαμβάνουμε τόσο μικρά όσο και μεγάλα έργα, ανεξαρτήτως του πετρώματος ή της μορφολογίας του εδάφους.