Οι υπηρεσίες μας δεν σταματούν στα δύσκολα. Αναλαμβάνουμε ειδικές χωματουργικές εργασίες σε χώρους περιορισμένης προσβασιμότητας, στους οποίους δεν μπορούν να δουλέψουν τα μεγάλα μηχανήματα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε μηχανήματα μικρότερου μεγέθους π.χ. φορτωτακι, τσαπακι, για την κατεδάφιση, την εκσκαφή ή τον καθαρισμό του χώρου σας.