Αντικείμενο μας αποτελεί και η χονδρική πώληση αδρανών υλικών που χρησιμοποιούνται στα τεχνικά έργα.

Τα φορτηγά μας αναλαμβάνουν την άμεση μεταφορά τους στον χώρο που επιθυμείτε.

Τα υλικά που σας προφέρουμε είναι:

  • Άμμος
  • Χαλίκι
  • Πέτρα
  • Γαρμπιλι