Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας δεν σταματούν στα δύσκολα. Αναλαμβάνουμε ειδικές χωματουργικές εργασίες σε χώρους περιορισμένης προσβασιμότητας, στους οποίους δεν μπορούν να δουλέψουν τα μεγάλα μηχανήματα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε μηχανήματα μικρότερου μεγέθους π.χ. φορτωτακι, τσαπακι, για την κατεδάφιση, την εκσκαφή ή τον καθαρισμό του χώρου σας.

Αντικείμενο μας αποτελεί και η χονδρική πώληση αδρανών υλικών που χρησιμοποιούνται στα τεχνικά έργα.

Τα φορτηγά μας αναλαμβάνουν την άμεση μεταφορά τους στον χώρο που επιθυμείτε.

Τα υλικά που σας προφέρουμε είναι:

  • Άμμος
  • Χαλίκι
  • Πέτρα
  • Γαρμπιλι

Η πέτρα που σας παρέχουμε, προέρχεται από εκσκαφές.

Πρόκειται για πέτρα κατάλληλη για παντός τύπου εξωτερικές κατασκευές, όπως για επένδυση και μαντρότοιχους.

Η μεγάλη γκάμα μηχανημάτων μας είναι σε θέση να αναλάβει κάθε είδος εκβραχισμού, με στόχο πάντα την ασφάλεια αλλά και την ταχύτητα.

Αναλαμβάνουμε τόσο μικρά όσο και μεγάλα έργα, ανεξαρτήτως του πετρώματος ή της μορφολογίας του εδάφους.